Plan połączenia Złoty Indyk sp. z o.o. i Work Up sp. z o.o.

Plan połączenia spółek: Złoty Indyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmującej i Work Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej

Pliki do pobrania:

PLAN POŁĄCZENIA Z DN. 27.02.2024r
UCHWAŁA (załącznik nr 1 do Planu Połączenia)
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 (wraz z rachunkiem zysków i strat i z bilansem)
OŚWIADCZENIE (załacznik nr 5 do Planu Połączenia)
OŚWIADCZENIE (załacznik nr 6 do Planu Połączenia)